Body Therapies/Терапии за тяло

Manual Lymph Drainage

Manual lymph drainage massage is a form of very light massage that encourages lymph flow in the body. It is particularly good for detoxification, edema, pre- and post-surgery and post-liposuction. By using Organic oil to assists Natural removing of toxins from the body cleaning system, helps to prevent fluid retention and menstrual problems as well as cellulite treatments, acne. The lymph system both delivers nutrients to the cells and carries away excess water, cellular waste, bacteria, viruses and toxins. A therapist stimulates the lymph system with extremely light, circular pumping movements. By stimulating the lymphatic system, the therapist helps drain puffy, swollen tissues, supports the body's immune system, and helps the body heal from aids in the body's natural waste removal or detoxification.     55 minutes 70lv       Buy 10 Get 1 Free         Buy 5 for 300


Мануален лимфен дренаж е форма на много лек масаж, който насърчава лимфния поток в организма. Това е особено полезно за детоксикация, при оток, преди или след пластична хирургия и след липосукция. Чрез използването на натурално масло се премахват токсините от системите на организма, помага за предотвратяване на задържане на течности и менструални проблеми, както и при антицелулитни процедури, акне.Терапевта стимулира лимфната система с изключително леки, кръгообразни движения помпени. Чрез стимулиране на лимфната система, терапевтът помага премахването на подпухналостта, подутите тъкани, подобрява имунната система на организма, и помага на тялото да се само излекува чрез естественото отстраняване на отпадъците на организма.                      55 минути 70лв

Vacuum Lymphatic Drainage

Special machine utilizes Vacuum via the suction probe to pull up the tissue while the suction probe is moving along over the skin. With the effects of this action, the lymph fluid, containing toxin, harmful materials, waste products etc, is forced to move along the lymph vessels toward where accumulates lymph nodes. After that, the lymph fluid will be taken to blood circulation very soon so that it can be processed by the relative organs. 55 mintues 70lv


Buy 10 Get 1 Free         Buy 5 for 300 What are the benefits of the vacuum lymphatic drainage treatment?
-Promote area blood circulation
-Reduce cellulite problem
-Promote lymphatic circulation
-Help to drain waste products and toxin from tissues
-Reduce water retention
-Help to reduce fatty deposits
-Promote skin condition

Вакуумен Лимфен Дренаж

Специалната машина използва вакуум чрез смукателната сонда, за да издърпа тъканта, докато смукателната сонда се движи по кожата. Ефектите на това действие са премахването от лимфната течност, токсини, вредни вещества, отпадъчни продукти и т.н.,които да се движат по лимфните съдове към мястото, където се натрупват лимфните възли. След това лимфната течност ще се отведе в кръвообращението, така че да може да се обработва от съответните органи. 55 мин. 70лв            Купи 10 Вземи 1 Безплатна                  Купи 5 за 300 лв 


Какви са ползите от вакуумният лимфен дренаж? 

- Подобрява кръвообращението на зоната 

- Намалява проблема с целулита 

- Подпомага на лимфната циркулация 

- Подпомага за дрениране на отпадъчни продукти и токсини от тъканите 

- Намалява задържането на вода 

- Подпомага да намалите мастните депа

- Подобрява на състоянието на кожата

Microdermabrasion Décolletage/Back 

It uses a mechanical medium for exfoliation along with adjustable suction to sweep away the outermost layer of dead skin cells from the epidermis. The procedure is non-invasive.  

Microdermabrasion can be done on your back or decolletage to decrease the appearance of shallow acne scars, helping even out the texture of the skin. Removing the dead skin will aid in the penetration of the skin.

You should notice some improvements straight away, but we recommend a full course of 5 treatments (one session per week) for optimum results. 

30minutes 40lv

Микродермабразио на Деколте / Гръб

Използва механично ексфолиране заедно с регулируемо засмукване, за да премахне от най-външния слой мъртвите кожни клетки от епидермиса. Процедурата е неинвазивна. Микродермабразиото може да се направи на гърба или на деколтето, за да се намали появата на плитки белези от акне, като по този начин се изглади структурата на кожата. Премахването на мъртвата кожа ще помогне за проникването на продукти в кожата. Веднага трябва да забележите някои подобрения, но ние препоръчваме пълен курс от 5 процедури (една сесия на седмица) за оптимални резултати. 30 минути 40лв

Full Body Exfoliation

Starts with stimulating lymph skin brushing followed by full body gentle natural apricot polish. Finished with application of Anti - Oxidant body oil. Renew your body skin by polishing away dead skin cells from the epidermis leaving you with a healthy glowing skin, feeling smooth, soft and re textured.   

30 minutes  30lv

Ексфолиация на цяло тяло 

Започва със стимулираща лимфата ескфолиация с четка, последвана от нежен натурален кайсиев пилинг.  Завършва с нанасяне на анти- оксидантно олио за тяло. Обнови кожата тялото си, чрез полиране на мъртвите клетки от епидермиса оставяйки ви със здравословна нежна кожа, усещане за гладка, мека и ретекстурирана кожа.  30 минути 30лв


Skin Nourishing Body Wrap    

This treatment starts with an invigorating skin brush and full body exfoliation to prepare the skin for this luxurious body wrap which uses a deeply hydrating and nourishing compound of marine mud, skin toning essential oils and deeply nourishing body cream. This treatment is specifically designed for dry, dehydrated skins.  60 minutes 

Benefits of this treatment
  • Deeply hydrating
  • Toning
  • Specifically designed for dry, dehydrated skin