-

Detox therapies

Manual Lymph Drainage

Manual lymph drainage massage is a form of very light massage that encourages lymph flow in the body. It is particularly good for detoxification, edema, pre and post surgery and post liposuction. By using Organic oil to assists Natural removing of toxins from the body cleaning system, helps to prevent fluid retention and menstrual problems as well as cellulite treatments, acne. The lymph system both delivers nutrients to the cells and carries away excess water, cellular waste, bacteria, viruses and toxins. A therapist stimulates the lymph system with extremely light, circular pumping movements. By stimulating the lymphatic system, the therapist helps drain puffy, swollen tissues, supports the body's immune system, and helps the body heal from aids in the body's natural waste removal or detoxification.     

55 minutes 70lv/€36

Мануален лимфен дренаж е форма на много лек масаж, който насърчава лимфния поток в организма. Това е особено полезно за детоксикация, при оток, преди или след пластична хирургия и след липосукция. Чрез използването на натурално олио се премахват токсините от системите на организма, помага за предотвратяване на задържане на течности и менструални проблеми, както и при антицелулитни процедури, акне. Терапевта стимулира лимфната система с изключително леки, изпомпващи движения, за да стимулира лимфната система и кръвообращението. Премахва на подпухналостта, подутите тъкани, подобрява имунната система на организма и помага на тялото само да се излекува, чрез естественото отстраняване на токсините в организма.                      55 минути 70лв.      

Vacuum Lymphatic Drainage

Special machine utilizes Vacuum via the suction probe to pull up the tissue while the suction probe is moving along over the skin. With the effects of this action, the lymph fluid, containing toxin, harmful materials, waste products etc, is forced to move along the lymph vessels toward where accumulates lymph nodes. After that, the lymph fluid will be taken to blood circulation very soon so that it can be processed by the relative organs. 55 mintues 70lv/€36    


What are the benefits of the vacuum lymphatic drainage treatment?
-Promote area blood circulation
-Reduce cellulite problem
-Promote lymphatic circulation
-Help to drain waste products and toxin from tissues
-Reduce water retention
-Help to reduce fatty deposits
-Promote skin condition


Вакуумен Лимфен Дренаж

Специалната машина използва вакум с всмукателна сонда, за да издърпа тъканта, докато смукателната сонда се движи по кожата за да премахване от лимфната течност, токсини, вредни вещества, отпадъчни продукти и т. н.,които да се движат по лимфните съдове към мястото, където се натрупват лимфните възли. Чрез тази стимулация, лимфната течност се отвежда в кръвообращението, за да може да се обработва от съответните органи. 55 минути 70лв.

Какви са ползите от вакуумният лимфен дренаж? 

- Подобрява кръвообращението на зоната 

- Намалява проблема с целулита 

- Подпомага на лимфната циркулация 

- Подпомага за дрениране на отпадъчни продукти и токсини от тъканите 

- Намалява задържането на вода 

- Подпомага да намалите мастните депа

- Подобрява на състоянието на кожата

Anti -cellulite Massage with Honey

Honey massage is one of the best and most effective remedies for cellulite,
an amazing rejuvenating treatment that also helps to cleanse your body from the toxic cellular waste products and lose inches around your thighs, bottom and waist. 30minutes 50lv/€26


Анти- целулитен масаж с Мед

Меденият масаж е един от най- ефективните лекове за целулит, невероятна възстановяваща терапия която спомага за изчистване на тялото от задържаните токсини около бедрата, дупето и талията. 30 минути 50лв.

Anti-Cellulite Aroma Massage 

Helps to break down fat deposit and promote the drainage of locked in water and toxins.Anti -cellulite body shaping massage has an emphasized cosmetic effect and involves the use of special massage techniques and detox oil. For best results combine with weight loss diet and fitness program. 30minutes 50lv/€26


Анти- целулитен Арома масаж 

Масаж който, помага за разбиването на мастните депа и спомага за изхвърлянето на задържаните вода и токсини. Анти - целулитният оформящ тялото масаж има подчертан козметичен ефект и включва специални масажни техники и детокс олио. За по-добри резултати комбинирайте с диета и фитнес програма.  30 минути 50лв.

Warm Honey Back Massage

Warm honey massage is a fantastic detox treatment. Honey is full of vitamins and minerals and is especially good for the skin. It is also a good natural alternative for healing cuts, scratches and scrapes on the skin. While good at healing damaged skin, honey also has benefits when used as an alternative to oil in a massage setting. 30minutes 50lv/€26

Notice: Do not try honey massage, if you have varicose veins on the cellulite spot, you are pregnant or you are allergic to honey or Diabetic.
Меден Масаж на гръб

След нанасянето на меда върху гърба масажиста извършва специални отлепващи техники. По време на масажа благодарение на уникалният състав на меда, който се абсорбира директно от кожата се премахват  натрупаните токсини от тялото. 30 минути 50лв.