Massages/Масажи

Swedish Massage
Indulge yourself with Extra Virgin Coconut Oil, Pure Organic Grape seed Oil traditional European full body massage. This massage will relax aching muscles, stimulate circulation and eliminate toxins so that you look great and feel even better.  30min 45lv  /55 min 65lv

Класически масаж

Насладете се на традиционният или класически масаж извършен с кокосово масло или масло от гроздови семки. Този масаж ще ви релаксира, ще ви освободи от мускулните болките и стреса натрупан от ежедневието стимулирайки кръвообращението. 30мин. 45лв / 55мин. 65лв 

Deep Therapeutic/Sport Massage
Deep Tissue Massage techniques are administered to affect the sub-layer of musculature and fascia, stimulating circulation & promoting natural rejuvenation. Strokes of medium-firm pressure are tailored to your needs for pain and/or tension relief, especially in the neck, shoulders and back. Perfect for anyone with over utilized muscles. 45 minutes 60lv

Дълбоко тъканен/ Спортен масаж

Дълбоко тъкани масажни техники са приложени за да се достигне дълбоко в мускулатурата и фасцията, стимулирайки кръвообращението и допринасяйки естественото възстановяване.  Средно силни похвати са приложени за да може да се освободи болката и напрежението особено на врата, гърба и рамената. Идеално за хора които претоварват мускулатурата си. 45 минути 60лв

Bulgarian Rose Massage

An uplifting massage and body oil to rejuvenate and awaken skin and senses. This rich, nourishing massage oil protects and deeply moisturizes skin, leaving it soft and supple. The essential oil complex based on rare Bulgarian rose oil instantly beautifies skin, improving firmness, glow and texture. It refreshes, rejuvenates and tones body and mind to promote total well-being. 30min 50lv  /55min 70lv

Масаж Българска Роза

Ободряващ масаж и масло за тяло, за да подмладите и събудите кожата и сетивата. Това богато, подхранващо масло предпазва и дълбоко овлажнява кожата, оставяйки я мека и еластична. Етеричното българското розово масло разкрасява кожата, подобрява еластичността, блясъка и текстура. Тя освежава, подмладява и тонизира тялото и ума, за да се насърчи общото благосъстояние. 30мин. 50лв/ 55мин. 70лв 


Aromatherapy Massage

Aromatherapy treatment with essential oils which are custom blended to meet your specific needs. Raindrop Therapy is a very gentle and soothing way to bring the body & mind back to balance. Gentle massage with Aromatherapy oils dispensed like drops of rain from above & rubbed along the spine, creating a relaxation response. Shown to help rid toxins & bacteria deep within the body and provide an immune system boost bringing balance and physical, mental & emotional harmony. An incredibly intoxicating aromatherapy treatment. Choose from Relaxing, Detoxing or Energizing Blend.

30min 50lv  /55min 70lv

Ароматерапевтичен масаж

Ароматерапевтична терапия с етерични масла, които са предварително приготвени според специфичните нужди. Нежен масаж с етерични масла разсипвани като дъждовни капки по гръбначният стълб, допринася за дълбока релаксация. Доказано премахва бактериите и токсините от тялото и стимулира имунната система, балансира физическото, менталното и емоционалното състояние. Изберете от Релаксиращ, Детоксикиращ или Енергизиращ Микс. 30мин. 50лв/ 55мин. 70лв 

Hot Stone Massage
Hot Stone Massage Therapy elicits physical relief, mental relaxation & a spiritual connection to earth energy. Heated stones encourage the exchange of blood & lymph and soften muscles to prepare them for medium to deep tissue work. Warmth from stones penetrates deep into the body, melting tension and instilling peace.Requested by arthritis sufferers as the warmth soothes sore joints brings a peaceful cozy sensation. 30min 50lv  /55min 70lv
Масаж с вулканични камъни
Тази терапия провокира физическо облекчение, умствена релаксация и духовна връзка със земната енергия. Топлина от камъни се трансферира дълбоко в
тялото намалявайки мускулното напрежение и ще ви даде най-бързи резултати на релаксация.  30мин. 50лв/ 55мин. 70лв

Foot Recovery Honey Massage
Ease the discomfort of tired, swollen legs and feet with this application of organic honey. Honey has a long and storied reputation in health and healing, it is identified as natural antibiotic it is antibacterial, anti- fungal and has great value for prevention and treatment of infections. Start with a bubbling foot soak and exfoliation 
Follow by honey massage for optimum results.
30min 45lv
Възстановяващ масаж на стъпалата с Мед

Освободете дискомфорта на уморените, отекли крака и стъпала чрез нанасянето на мед. Меда има голяма репутация здравето и лечителството, определят го като натурален антибиотик с антибактерялни и противогъбични свойства отговаря за превенцията и лекуването на инфекции. Включва вибрираща ваничка и ексфолиация на стъпалата. 30мин. 45лв

Anti-Cellulite Aroma Massage 

Helps to break down fat deposit and promote the drainage of locked in water and toxins.Anti -cellulite body shaping massage has an emphasized cosmetic effect and involves the use of special massage techniques and treatment oil. The best combination with weight loss and fitness program. 30min 50lv

Анти- целулитен Арома масаж
Масаж който, помага за разбиването на мастните депа и спомага за изхвърлянето на задържаните вода и токсини. Анти - целулитният оформящ тялото масаж има подчертан козметичен ефект и включва специални масажни техники и терапевтично олио. За по-добри резултати комбинирайте с диета и фитнес програма.  30мин. 50лв

Warm Honey Back Massage

Warm honey massage is a fantastic detox treatment. Honey is full of vitamins and minerals and is especially good for the skin. It is also a good natural alternative for healing cuts, scratches and scrapes on the skin. While good at healing damaged skin, honey also has benefits when used as an alternative to oil in a massage setting. 30min 50lv

Notice: Do not try honey massage, if you have varicose veins on the cellulite spot, you are pregnant or you are allergic to honey or Diabetics.
Меден Масаж на гръб

След нанасянето на меда върху гърба масажиста извършва специални отлепващи  техники. По време на масажа благодарение на уникалният състав на меда, който се абсорбира директно от кожата се премахват  натрупаните токсини от тялото. 30мин. 50лв

Anti -cellulite Massage with Honey

Honey massage is one of the best and most effective remedies for cellulite,
an amazing rejuvenating treatment that also helps to cleanse your body from the toxic cellular waste products and lose inches around your thighs.   30min 50lv

Анти- целулитен масаж с Мед

Меденият масаж е един от най- ефективните лекове за целулит, невероятна възстановяваща терапия която спомага за изчистване на тялото от задържаните токсини около бедрата. 30мин. 50лв