Organic Facials / Органик Терапии за Лице

Diamond Organic Microdermabrasion is non-invasive skin care, that uses a diamond-tip head to abrade or exfoliate off the top layer of the skin; removing dirt, debris and dead skin cells leaving the skin glowing and feeling soft and smooth to the touch. This unit provides both powerful and flexible advantages in the delivery of superior skin care treatments by a stimulating and smooth polished finish, while still delivering the great results and micro-massage skin rejuvenation you want and expect from microdermabrasion.

The second part of the organic microdermabrasion involves cold oxygen being blasted onto your skin to stimulate blood flow and to hydrate it in deep.  Would recommend having at least 5-10 sessions weekly to encourage fast skin rejuvenation. After completing a recommended microdermabrasion regimen, you may opt to have it once every 1 to 2 months to maintain full effects. 60minutes 65lv                                       Buy 10 get 1 Free or 580lv                                Buy 5 for 280lv

  • Safe
  • Chemical free
  • No artificial ingredients
  • No harsh salts
  • No scratching 
Диамантено Органик Микродермабразио е неинвазивна грижа за кожата, която използва диамантена глава, за да почисти или ексфолира най-горния слой на кожата; премахва се мръсотията и мъртвите клетки на кожата, оставяйки кожата сяеща,мека и гладка на допир. Това устройство осигурява едновременно мощни и гъвкави предимства при доставката на превъзходна грижа за кожата чрез стимулиращо и гладко полирано покритие, като същевременно осигурява отлични резултати и микромасажно подмладяване на кожата, което искате и очаквате от микродермабразията. 
 Втората част на органичната микродермабразия включва студения кислород, който се продухва върху кожата ви, за да стимулира притока на кръв и да го хидратира в дълбочина. Препоръчва се поне 5-10 сесии веднъж седмично, за да се насърчи бързото подмладяване на кожата. След завършване на препоръчания режим на микродермабразио, може да продължите веднъж на всеки 1 - 2 месеца, за да поддържате пълния ефект.
60 минути 65лв                     Купете 10 получавате 1 безплатно или 580лв                  Купете 5 за 280лв 
  •  Безопасно
  • Без химикали 
  • Без изкуствени съставки 
  • Няма тежки соли 
  • Няма надраскване
Oxygen Facial Therapy 
The Oxygen treatment is an all-natural, virtually painless skin treatment procedure that dramatically improves the appearance and texture of your skin, and is the very latest in non-chemical skincare techniques. Using water and oxygen, hydrates and oxygenates the skin. Infusions of Organic ingredients to treat specific skin issues can also be added. Oxy treatment also massages your skin and promotes circulation which is why your skin will look vibrant, smooth and young. 30minutes 45lv
Кислородна терапия за лице 
Терапията с кислород е изцяло натурална, безболезнена процедура за кожата, която драматично подобрява външния вид и текстурата на кожата и е най-новата в нехимичните техники за грижа за кожата. Използва се вода и кислород, за да се хидратира и оксигенира кожата. Може да се добавят и инфузии на органични съставки за лечение на специфични кожни проблеми. Терапията с Кислород също масажира кожата и насърчава циркулацията, поради което кожата ви ще изглежда жизнена, гладка и млада. 30 минути 45лв 

Hydra Boost Jade Stone Facial 

Restore skin’s vitality and reveal a bright, smooth and radiantly youthful-looking complexion. The must-have treatment for immediate results prior to a special occasion. Ideal for all skin types, this dynamic anti-aging facial enhances the effects of a specially designed Jade beauty stone. Gentle and smooth manipulations of the stone on the face and neck re-sculpt the area’s contours, instantly maximizing tone, texture and skin radiance. Skin is cleansed to rid impurities that can cause signs of aging with all-natural pure Alpine herbal products. Results are immediate and leave skin lifted, even-toned and glowing. 
Includes; Vitalizing Hydrogel for long lasting moisturizing, anti - age jade crystal massage and mineral mask. 60 minutes 65lv

Нефритено сияние и Подновяване на лицето

Възстановява жизнеността на кожата и разкрива ярък, гладък и сияен младежки тен. Препоръчителна терапия за незабавни резултати преди специален повод. Идеален за всички типове кожа, този моментален анти-ейдж ефект на лицето се засилва от специално разработения Нефритен камък на красотата. Нежните и гладки манипулации на камъка по лицето и шията повторно оформят контурите на зоната, като незабавно увеличават тона, текстурата и излъчването на кожата. Кожата се почиства, за да отърве от замърсяванията, които могат да причинят признаци на стареене с натурални, чисти алпийски растителни екстракти. Резултатите са незабавни и оставят кожата стегната, гладка и сияеща.

Включва; Витализиращ хидро гел за дълготрайна хидратация, анти - ейджинг кристален масаж с нефрит и минерална маска.  60 минути 65лв

Deep Cleansing Facial

This Cleansing treatment is highly beneficial treatment clears

your skin of blocked pores, acne, problematic skin and normal to oily skin.The active Bio ingredients work to combat blemishes while thoroughly moisturizing and clarifying facial skin layers. The result is a clear and pure complexion. Your skin texture feels more even and finer. 

Includes: Consultation, extraction, facial massage, tailored mask, personalized skincare plan. 60 minutes 65lv

Дълбоко Почистване на Лице 

Това дълбоко почистване на лицето е идеалено за премахване запушени пори, акне и проблемна, мазна
към смесена кожа. Чрез използването на Био активни съставки, кожата си възтановява здравият и красив
вид. Включва; Анализ, екстракция, масаж на лице, подбрана маска и перонализирана прогорама за домашна грижа.

60минути 65 лв

Fresh Fruit Facial

Natural anti-aging technology with soothing effect of Papaya, Mango and Pineapple to dissolve away dead and damaged cells. Created to be safe for the skin with all natural ingredients. Improve the sings of aging, remove scars from acne and even the pigmentation will leave a beautiful glow.

Includes: Relaxing  up-lifting massage with Organic Argan oil and moisturizing mask. 60 minutes 70lv

Фруктова терапия на лице

Терапия против стареене с успокояващ ефект от Папая манго и ананас, подпомагащи да се отстранят мъртвите и увредените клетки. Безопасен за кожата създаден изцяло от природни съставки. Подобрява на признаците на стареене, премахва на белези от акне, пъпки и дори пигментация и оставя един красив блясък.

Включва; Релаксиращ, повдигащ масаж с органично Арганово масло и подхранваща маска.  60минути 70 лв


Dr. Spiller Pure SkinCare Solution’s organic line, Alpenrausch, meets the strict BDIH regulations (standard for inspected Biocosmetics), which is a prerequisite for the COSMOS ORGANIC standard. COSMOS-standard is the first European-wide recognized certification association that regulates an international framework for Natural and Biocosmetics. This certification provides the consumer with optimal insight of the origin and quality of raw materials used to create the skin care products. As a result, the consumer can be assured that using Alpenrausch promises high-quality, protective and result-orientated products for any skin type. This is especially beneficial for sensitive and compromised skin. Touch for Cancer and Oncology Estetics has named  Dr. Spiller Pure SkinCare Solution’s a "Caring Partner".

Threading
An ancient method of hair removal originating in Central Asia and India.

This method do not pull the skin, then this method avoids the drooping and the sagging of the skin. Advantages cited for eyebrow threading, as opposed to eyebrow waxing, are that it provides more precise control in shaping eyebrows and is gentler on the skin.

Lip 
Chin 

Brows shape

Cheeks 

Full Face