Organic Facials / Органик Терапии за Лице

Jade Stone Lifting Facial 

Restore skin’s vitality and reveal a bright, smooth and radiantly youthful-looking complexion. The must-have treatment for immediate results prior to a special occasion. Ideal for all skin types, this dynamic anti-aging facial enhances the effects of a specially designed Jade beauty stone. Gentle and smooth manipulations of the stone on the face and neck re-sculpt the area’s contours, instantly maximizing tone, texture and skin radiance. Skin is cleansed to rid impurities that can cause signs of aging with all-natural pure products. Results are immediate and leave skin lifted, even-toned and glowing. 
Includes: Cleansing for long lasting moisturizing, jade crystal massage with Organic Lift Firmness serum and mineral mask. 60 minutes 65lv

Лифтинг терапия с Нефритен ролер

Възстановява жизнеността на кожата и разкрива ярък, гладък и сияен младежки тен. Препоръчителна терапия за незабавни резултати преди специален повод. Идеален за всички типове кожа, този моментален анти-ейдж ефект на лицето се засилва от специално разработения Нефритен камък на красотата. Нежните и гладки манипулации на камъка по лицето и шията повторно оформят контурите на зоната, като незабавно увеличават тона, текстурата и сиянието на кожата. Кожата се почиства, за да отърве от замърсяванията, които могат да причинят признаци на стареене с натурални, чисти растителни екстракти. Резултатите са незабавни и оставят кожата стегната, гладка и сияеща.

Включва: Почистване на за дълготрайна хидратация, нефритен масаж с Органик Лифт серум и минерална маска.  

60 минути 65лв

Time Expert Facial

Natural anti-aging facial formulated for dry skin and

concerned with lines and wrinkles, containing exclusive Micro-

Dermoxine Complex® and Pro-Collagestine-Fill technology to

neutralise and inhibit micro-tensions whilst increasing natural

collagen and elastin production. Fine lines and expression lines

are significantly reduced.Created to be safe for the skin with all

natural ingredients. Improve the sings of aging, remove scars

from acne and even the pigmentation. 60minutes 70lv

Тайм Експерт терапия на лице

Натурална терапия с анти ейдж ефкт за суха и много суха

кожа. Коригира и предотвратява мимическите бръчки.

Микро фрагментите от колаген и Por Collagestine Fill

стимулират синтеза на нов колаген и еластин. Безопасен за

кожата създаден изцяло от природни съставки. Подобрява

на признаците на стареене, премахва на белези от акне,

пъпки и дори пигментация и оставя един красив блясък.

60минути 70лвExpress Facial

This facial is formulated to assist the skin’s natural ability to

function in perfect harmony, with a natural and gentle blend

of products. Choose from Mask or Facial Massage.

30minutes 45lv

Експресна терапия за лице

Тази терапия е насочена да подсили собствените

възможности на кожата да се хармонизира с натурални и

щадящи продукти. Избор от маска или масаж на лице.

30минути 45лв


 Vitamin C+ Organic Facial

A refreshing and revitalising moisturising facial designed to

prevent and repair collagen damage caused by sugar

(glycation). Vitamin C also provides a boost of radiance.

Perfect for normal/dry skin types with dull tone or to prevent

early signs of ageing. Facial lymph drainage massage

is included. 60 minutes 65lv


Органична терапия за лице с Витамин С

Ревитализираща и хидратираща терапия създадена да

подсили синтеза на колаген и намали тъмните петна и

пигментацията. За нормална,суха, бледа, сива и

дехидратирана кожа с мощно антиоксидантно действие

срещу гликация. Включва лимфо дренажен масаж.

60 минути 65лв

Men Facial - Face, Neck and Shoulders

Whether your skin needs a deep cleanse, a healthy glow,

soothing or hydrating, we encourage our male guests to

experience this personalized treatment that combines a

relaxing shoulder, neck, face and scalp massage with a

tailored solution to your skin’s needs. 60 minutes 70lv


Мъжка терапия за лице, врат и рамене

Независимо дали вашата кожа има нужда от почистване,

свеж тен или хидратация .Препоръчваме да опитате от

персонализирана терапия, която съчетава релаксиращ

масаж на раменете, врата, лицето и главата с подходящо

решение за нуждите на вашата кожа. 60минути 70лв

Diamond Organic Microdermabrasion is non-invasive skin care, that uses a diamond-tip head to abrade or exfoliate off the top layer of the skin; removing dirt, debris and dead skin cells leaving the skin glowing and feeling soft and smooth to the touch. This unit provides both powerful and flexible advantages in the delivery of superior skin care treatments by a stimulating and smooth polished finish, while still delivering the great results and micro-massage skin rejuvenation you want and expect from microdermabrasion.

The second part of the organic microdermabrasion involves cold oxygen being blasted onto your skin to stimulate blood flow and to hydrate it in deep.  Would recommend having at least 5-10 sessions weekly to encourage fast skin rejuvenation. After completing a recommended microdermabrasion regimen, you may opt to have it once every 1 to 2 months to maintain full effects. 60minutes 65lv         Buy 10 get 1 Free or 580lv                                Buy 5 for 280lv

  • Safe
  • Chemical free
  • No artificial ingredients
  • No harsh salts
  • No scratching 
Диамантено Органик Микродермабразио е неинвазивна грижа за кожата, която използва диамантена глава, за да почисти или ексфолира най-горния слой на кожата; премахва се мръсотията и мъртвите клетки на кожата, оставяйки кожата сяеща,мека и гладка на допир. Това устройство осигурява едновременно мощни и гъвкави предимства при доставката на превъзходна грижа за кожата чрез стимулиращо и гладко полирано покритие, като същевременно осигурява отлични резултати и микромасажно подмладяване на кожата, което искате и очаквате от микродермабразията. 
Втората част на органичната микродермабразия включва студения кислород, който се продухва върху кожата ви, за да стимулира притока на кръв и да го хидратира в дълбочина. Препоръчва се поне 5-10 сесии веднъж седмично, за да се насърчи бързото подмладяване на кожата. След завършване на препоръчания режим на микродермабразио, може да продължите веднъж на всеки 1 - 2 месеца, за да поддържате пълния ефект.
60 минути 65лв                     Купете 10 получавате 1 безплатно или 580лв                  Купете 5 за 280лв 
  •  Безопасно
  • Без химикали 
  • Без изкуствени съставки 
  • Няма тежки соли 
  • Няма надраскване
Oxygen Facial Therapy 
The Oxygen treatment is an all-natural, virtually painless skin treatment procedure that dramatically improves the appearance and texture of your skin, and is the very latest in non-chemical skincare techniques. Using water and oxygen, hydrates and oxygenates the skin. Infusions of Organic ingredients to treat specific skin issues can also be added. Oxy treatment also massages your skin and promotes circulation which is why your skin will look vibrant, smooth and young. 30minutes 45lv

Кислородна терапия за лице 
Терапията с кислород е изцяло натурална, безболезнена процедура за кожата, която драматично подобрява външния вид и текстурата на кожата и е най-новата в нехимичните техники за грижа за кожата. Използва се вода и кислород, за да се хидратира и оксигенира кожата. Може да се добавят и инфузии на органични съставки за лечение на специфични кожни проблеми. Терапията с Кислород също масажира кожата и насърчава циркулацията, поради което кожата ви ще изглежда жизнена, гладка и млада. 30 минути 45лв 

Microdermabrasion Décolletage/Back 

It uses a mechanical medium for exfoliation along with adjustable suction to sweep away the outermost layer of dead skin cells from the epidermis. The procedure is non-invasive.  

Microdermabrasion can be done on your back or decolletage to decrease the appearance of shallow acne scars, helping even out the texture of the skin. Removing the dead skin will aid in the penetration of the skin.

You should notice some improvements straight away, but we recommend a full course of 5 treatments (one session per week) for optimum results. 

30minutes 40lv

Микродермабразио на Деколте / Гръб

Използва механично ексфолиране заедно с регулируемо засмукване, за да премахне от най-външния слой мъртвите кожни клетки от епидермиса. Процедурата е неинвазивна. Микродермабразиото може да се направи на гърба или на деколтето, за да се намалят плитките белези от акне и да се отстранят черните точки, като по този начин ще се изглади структурата на кожата. Премахването на мъртвата кожа ще помогне за проникването на продукти в кожата. Веднага трябва да забележите някои подобрения, но ние препоръчваме пълен курс от 5 процедури (една сесия на седмица) за оптимални резултати. 30 минути 40лв

Full Body Exfoliation

Starts with stimulating lymph dry brushing followed by full body gentle natural polish. Renew your body skin by polishing away dead skin cells from the epidermis leaving you with a healthy glowing skin, feeling smooth, soft and re textured.   30 minutes  30lv 


Ексфолиация на цяло тяло 

Започва със стимулираща лимфата ескфолиация с четка, последвана от нежен натурален пилинг. Обнови кожата на тялото си, чрез отстраняването на мъртвите клетки от епидермиса, оставяйки я със здравословна нежна текстура, гладка и мека.  30 минути 30лв

Threading
An ancient method of hair removal originating in Central Asia and India.

This method do not pull the skin, then this method avoids the drooping and the sagging of the skin. Advantages cited for eyebrow threading, as opposed to eyebrow waxing, are that it provides more precise control in shaping eyebrows and is gentler on the skin.

Lip 
Chin 

Brows shape

Cheeks 

Full Face

Добавете към терапия:

Терапия за очи 10мин/10лв

Обекосмяване с Конец

Вежди оформяне Конец 8лв

Вежди Почистване Конец 6лв

Горна устна Конец 5лв

Брадичка Конец 5лв

Бузи Конец 5лв

Цяло лице 20лв