Wellness Packages / Уелнес Пакети  

Подхранващ ритуал

Експресна терапия за хора, които са винаги на крак. Всеки от нас има нужда от мъничко Релакс, за да може да презареди. Насладете се на ексфолиация на цялото тяло, релаксиращ масаж на гърба и завършва с масаж на скалпа и лицето.                              1,5 часа 105 лв


Nourishing Ritual   
Full body express treatment for the constantly “on the go” person needing a little time to breathe and relax. Full body exfoliation following by Pure Bliss Back Massage to relieve stress and tension form a tiered body and pamper your face at the end with Scalp and Face Massage.         1,5 hours 105lv

Приключение от главата до петите
Приключение създадено да възстанови цялостната ви система. Според ориенталската философия здравето и красотата идват не само отвън, но и отвътре. Този ритуал потвърждава тези твърдения като прилага естествените елементи на специфичните нужди на вашето тяло, освобождавайки напрежението, подобрявайки кръвообращението и създавайки перфектна хармония. Пакета включва Индийски масаж на главата, Ароматерапевтичен масаж на цялото тяло и завършва с масаж на стъпалата.                                                             2 часа  140лвTop 2 Toe Journey   
A journey designed to completely restore and replenish your entire system. Oriental philosophy regards beauty and health as a holistic concept embracing both the inner and outer self. This ritual supports this belief by applying natural elements to specifically suit your body's needs, release tension, improve circulation and create perfect harmony. The package includes Indian Head massage, Aroma Blend Full Body Massage and ending with Foot Massage.         2 hours 140lv

Ритуал Лекуваща Природа 
Насладете се на Арама Сауна последвана от Масаж на цяло тяло с Вулканични камъни, завършваща с лимфен масаж на лице. Този пакет ще  поглези и подмлади.
2 часа 110 лв

Healing Nature Ritual
Enjoy the Aroma Sauna followed by Full Body Hot stone Massage, finished with Lymphatic Face Massage. This healing package leave you invigorated and rejuvenate. 1,5 hours 110lv

Детоксиращ Ритуал
Този терапевтичен спа пакет подхранва, детоксификира и подмладява тялото ви отвътре навън. Това е глезене е решение да избягате от стреса на напрегнатият начин на живот. Пакетът включва Арама Сауна, ароматен Пилинг на цялото тяло, Рефлексотерапия и завършва с Лимфен дренаж.  2,5 часа 150 лв

Detoxing Ritual 

This therapeutic spa package will nourish, detoxify and rejuvenate your body inside out. It is a pampering solution to today's stressful living. Package includes Aroma Sauna, Aromatic Body Polish, Reflexology and finished with Lymphatic Manual Drainage.
2,5 hours 150lv


Синергия Ритуал

Този ритуал насърчава заземяването и равновесието чрез всяка услуга, постига се чрез комбинация от холистични техники, които имат за цел да подобрят ефективността, намалявайки безпокойството и депресията, като целта е да насърчи дълбоката релаксация и да подобри кръвообращението. Сесията започва с усещането за арома масаж, последвано от хармонични техники за изцеление на звънене и Рейки енергия в края. 2 часа 120 лв


Synergy Ritual 

This ritual promotes grounding and balance through each service, it is achieved through a blend of Holistic techniques that aim to enhance performance reducing anxiety and depression, it is designed to promote deep relaxation and improve your blood circulation. Session begin with Sense of aroma massage follow by Harmonic Healing Chime techniques and Reiki healing energy at the end. 2 hours 120lv